Liên Hợp Quốc kêu gọi thúc đẩy sự bình đẳng giới đối với phụ nữ

Tuần hành kêu gọi bình đẳng giới tại Allahabad, Ấn Độ. Nguồn: AFP
Tuần hành kêu gọi bình đẳng giới tại Allahabad, Ấn Độ. Nguồn: AFP
Tuần hành kêu gọi bình đẳng giới tại Allahabad, Ấn Độ. Nguồn: AFP
Lên top