Liên Hợp Quốc kêu gọi phát huy khoa học công nghệ vì lợi ích toàn cầu

Công nghệ thực tế ảo với trẻ em. Ảnh: UNICEF
Công nghệ thực tế ảo với trẻ em. Ảnh: UNICEF
Công nghệ thực tế ảo với trẻ em. Ảnh: UNICEF
Lên top