Liên Hợp Quốc công bố "sao kê" để Elon Musk chi 6 tỉ USD cứu đói

Elon Musk nói sẽ chi 2% tài sản để cứu đói nếu Liên Hợp Quốc có kế hoạch cụ thể. Ảnh: AFP
Elon Musk nói sẽ chi 2% tài sản để cứu đói nếu Liên Hợp Quốc có kế hoạch cụ thể. Ảnh: AFP
Elon Musk nói sẽ chi 2% tài sản để cứu đói nếu Liên Hợp Quốc có kế hoạch cụ thể. Ảnh: AFP
Lên top