Liên Hợp Quốc cảnh báo COVID-19 đe dọa cuộc sống của hàng triệu trẻ em

Đại dịch COVID-19 đe dọa cuộc sống của trẻ em toàn cầu. Ảnh: AFP
Đại dịch COVID-19 đe dọa cuộc sống của trẻ em toàn cầu. Ảnh: AFP
Đại dịch COVID-19 đe dọa cuộc sống của trẻ em toàn cầu. Ảnh: AFP
Lên top