Liên Hợp Quốc cảnh báo 23 quốc gia có nguy cơ mất an ninh lương thực

Biểu tượng của Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP
Biểu tượng của Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP
Biểu tượng của Liên Hợp Quốc. Ảnh: AFP
Lên top