Liên Hợp Quốc cảm ơn Việt Nam thúc đẩy nghị quyết đầu tiên về phụ nữ

Các đại biểu tham dự hội nghị cấp cao quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự hội nghị cấp cao quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Ảnh: BNG
Các đại biểu tham dự hội nghị cấp cao quốc tế về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Ảnh: BNG
Lên top