Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống