Lịch trình tuần mới của ông Trump với hoạt động quan trọng ở Texas

Tổng thống Donald Trump có lịch trình tới Texas trong tuần này. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump có lịch trình tới Texas trong tuần này. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump có lịch trình tới Texas trong tuần này. Ảnh: AFP.
Lên top