Lịch trình cuộc họp đa phương đầu tiên của ông Biden với đồng minh

Tổng thống Joe Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 19.2. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 19.2. Ảnh: AFP
Tổng thống Joe Biden sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 19.2. Ảnh: AFP
Lên top