Lịch trình của ông Trump-Biden trong ngày bầu cử

Sáng ngày bầu cử 3.11, ông Joe Biden cùng gia đình đi lễ nhà thờ ở Delaware, trong khi ông Donald Trump sẽ xuất hiện trong chương trình "Fox & Friends" lúc 7h sáng. Ảnh: AFP
Sáng ngày bầu cử 3.11, ông Joe Biden cùng gia đình đi lễ nhà thờ ở Delaware, trong khi ông Donald Trump sẽ xuất hiện trong chương trình "Fox & Friends" lúc 7h sáng. Ảnh: AFP
Sáng ngày bầu cử 3.11, ông Joe Biden cùng gia đình đi lễ nhà thờ ở Delaware, trong khi ông Donald Trump sẽ xuất hiện trong chương trình "Fox & Friends" lúc 7h sáng. Ảnh: AFP
Lên top