Lịch trình "bay" cùng trực thăng sao Hỏa của NASA ngày 11.4

Trực thăng Ingenuity của NASA trên sao Hỏa ngày 7.4. Ảnh: NASA.
Trực thăng Ingenuity của NASA trên sao Hỏa ngày 7.4. Ảnh: NASA.
Trực thăng Ingenuity của NASA trên sao Hỏa ngày 7.4. Ảnh: NASA.
Lên top