Lịch sử Nhật Bản sang trang: Nhật Hoàng mới, triều đại mới

Thái tử Naruhito và Công nương Masako. Ảnh: REUTERS
Thái tử Naruhito và Công nương Masako. Ảnh: REUTERS
Thái tử Naruhito và Công nương Masako. Ảnh: REUTERS
Lên top