Lí do giới trẻ đất nước hạnh phúc nhất thế giới dần từ bỏ thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử đang giảm dần trong giới trẻ Phần Lan độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi. Ảnh: ST
Thuốc lá điện tử đang giảm dần trong giới trẻ Phần Lan độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi. Ảnh: ST
Thuốc lá điện tử đang giảm dần trong giới trẻ Phần Lan độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi. Ảnh: ST
Lên top