LHQ thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh như Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27.12 hàng năm do Việt Nam chủ trì đề xuất. Ảnh: BNG.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27.12 hàng năm do Việt Nam chủ trì đề xuất. Ảnh: BNG.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27.12 hàng năm do Việt Nam chủ trì đề xuất. Ảnh: BNG.
Lên top