Lệnh trục xuất trẻ em nhập cư của Tổng thống Donald Trump bị chặn

Những người ủng hộ DACA. Ảnh: Reuters
Những người ủng hộ DACA. Ảnh: Reuters
Những người ủng hộ DACA. Ảnh: Reuters