Lệnh cấm Wechat ảnh hưởng thế nào đến các doanh nghiệp Mỹ

Ứng dụng WeChat là cách thức liên lạc phổ biến của một số doanh nghiệp Mỹ với nhà cung cấp Trung Quốc. Ảnh: AFP
Ứng dụng WeChat là cách thức liên lạc phổ biến của một số doanh nghiệp Mỹ với nhà cung cấp Trung Quốc. Ảnh: AFP
Ứng dụng WeChat là cách thức liên lạc phổ biến của một số doanh nghiệp Mỹ với nhà cung cấp Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top