Lệnh ân xá gây chú ý nhất của ông Trump trước Lễ Tạ ơn

Ông Donald Trump và Michael Flynn trong một cuộc vận động tranh cử ngày 17.10.2016 ở Grand Junction, Colorado. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Michael Flynn trong một cuộc vận động tranh cử ngày 17.10.2016 ở Grand Junction, Colorado. Ảnh: AFP
Ông Donald Trump và Michael Flynn trong một cuộc vận động tranh cử ngày 17.10.2016 ở Grand Junction, Colorado. Ảnh: AFP
Lên top