Lên kế hoạch mua 2 triệu USD kẹo mút, Bộ trưởng Madagascar bị sa thải

Bộ trưởng giáo dục Madagascar đã bị sa thải sau khi công bố kế hoạch đặt mua 2 triệu USD kẹo mút cho học sinh. Ảnh: BBC
Bộ trưởng giáo dục Madagascar đã bị sa thải sau khi công bố kế hoạch đặt mua 2 triệu USD kẹo mút cho học sinh. Ảnh: BBC
Bộ trưởng giáo dục Madagascar đã bị sa thải sau khi công bố kế hoạch đặt mua 2 triệu USD kẹo mút cho học sinh. Ảnh: BBC
Lên top