Lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 46 sẽ diễn ra thế nào?

Đoàn xe chở Tổng thống chạy trên Đại lộ Pennsylvania tới Điện Capitol ngày 20.1.2017 trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump. Ảnh: AP
Đoàn xe chở Tổng thống chạy trên Đại lộ Pennsylvania tới Điện Capitol ngày 20.1.2017 trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump. Ảnh: AP
Đoàn xe chở Tổng thống chạy trên Đại lộ Pennsylvania tới Điện Capitol ngày 20.1.2017 trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ thứ 45 Donald Trump. Ảnh: AP
Lên top