Le lói hy vọng giúp ông Donald Trump đảo ngược tình thế

Người dân Hạt Cochise ở Sierra Vista, Arizona, theo dõi kết quả của ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Người dân Hạt Cochise ở Sierra Vista, Arizona, theo dõi kết quả của ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Người dân Hạt Cochise ở Sierra Vista, Arizona, theo dõi kết quả của ông Donald Trump và ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Lên top