Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lễ duyệt binh “không xe tăng”, ông Donald Trump đòi tổ chức tiêu tốn chục triệu đô

Ông Donald Trump trong lễ duyệt binh ở Pháp tháng 7.2017. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump trong lễ duyệt binh ở Pháp tháng 7.2017. Ảnh: Getty.