Lễ duyệt binh “không xe tăng”, ông Donald Trump đòi tổ chức tiêu tốn chục triệu đô

Ông Donald Trump trong lễ duyệt binh ở Pháp tháng 7.2017. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump trong lễ duyệt binh ở Pháp tháng 7.2017. Ảnh: Getty.
Ông Donald Trump trong lễ duyệt binh ở Pháp tháng 7.2017. Ảnh: Getty.