Lây nhiễm nhanh hơn Mỹ và Brazil, Ấn Độ vượt 5 triệu ca COVID-19

Ấn Độ vượt mốc 5 triệu ca COVID-19 với tốc độ gia tăng lây nhiễm nhanh hơn Mỹ và Brazil. Ảnh: AFP
Ấn Độ vượt mốc 5 triệu ca COVID-19 với tốc độ gia tăng lây nhiễm nhanh hơn Mỹ và Brazil. Ảnh: AFP
Ấn Độ vượt mốc 5 triệu ca COVID-19 với tốc độ gia tăng lây nhiễm nhanh hơn Mỹ và Brazil. Ảnh: AFP
Lên top