Lầu Năm Góc xem xét lại bố trí quân đội Mỹ khắp thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: AFP
Lên top