Lầu Năm Góc miễn cưỡng bình luận về “tên lửa siêu thanh thượng hạng”

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có "tên lửa siêu thanh thượng hạng" trong sự kiện tại Nhà Trắng hôm 16.5. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có "tên lửa siêu thanh thượng hạng" trong sự kiện tại Nhà Trắng hôm 16.5. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có "tên lửa siêu thanh thượng hạng" trong sự kiện tại Nhà Trắng hôm 16.5. Ảnh: AFP
Lên top