Lầu Năm Góc hứa chuyển giao quyền lực hòa bình cho ông Biden

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller cam kết chuyển giao quyền lực hoà bình cho chính quyền ông Biden. Ảnh: AFP
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller cam kết chuyển giao quyền lực hoà bình cho chính quyền ông Biden. Ảnh: AFP
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller cam kết chuyển giao quyền lực hoà bình cho chính quyền ông Biden. Ảnh: AFP
Lên top