Lầu Năm Góc bất ngờ huỷ dự án “sát thủ đánh chặn tên lửa" 1 tỉ USD

Thử nghiệm tên lửa đánh chặn ở căn cứ không quân Vanderberg, California, Mỹ, ngày 30.5.2017. Ảnh: AP
Thử nghiệm tên lửa đánh chặn ở căn cứ không quân Vanderberg, California, Mỹ, ngày 30.5.2017. Ảnh: AP
Thử nghiệm tên lửa đánh chặn ở căn cứ không quân Vanderberg, California, Mỹ, ngày 30.5.2017. Ảnh: AP
Lên top