Lầu Năm Góc bác yêu cầu nghi lễ chia tay quân đội của ông Trump

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper duyệt đội danh dự trong lễ duyệt binh năm 2019. Ảnh: AFP/Getty Images
Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper duyệt đội danh dự trong lễ duyệt binh năm 2019. Ảnh: AFP/Getty Images
Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper duyệt đội danh dự trong lễ duyệt binh năm 2019. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top