Lập bản đồ ranh giới nhật quyển - bong bóng khổng lồ bảo vệ Hệ Mặt trời

Các nhà khoa học lần đầu lập bản đồ về nhật quyển, với ranh giới giữa nhật quyển (màu nâu) và không gian liên sao (màu xanh tím). ​Nguồn: NASA
Các nhà khoa học lần đầu lập bản đồ về nhật quyển, với ranh giới giữa nhật quyển (màu nâu) và không gian liên sao (màu xanh tím). ​Nguồn: NASA
Các nhà khoa học lần đầu lập bản đồ về nhật quyển, với ranh giới giữa nhật quyển (màu nâu) và không gian liên sao (màu xanh tím). ​Nguồn: NASA
Lên top