Lào nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng