Lao động phổ thông ở Vũ Hán đang được xem "quý như vàng"

Hình ảnh một người giao đồ ăn ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: The Paper
Hình ảnh một người giao đồ ăn ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: The Paper
Hình ảnh một người giao đồ ăn ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: The Paper
Lên top