Lào coi trọng mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thougloun Sisoulith sáng 28.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thougloun Sisoulith sáng 28.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thougloun Sisoulith sáng 28.6. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top