Lạnh sống lưng cảnh núi lở ụp xuống vỡ đập thủy điện Trung Quốc

Núi lở gây vỡ đập thủy điện ở Trung Quốc. Ảnh: Mail.
Núi lở gây vỡ đập thủy điện ở Trung Quốc. Ảnh: Mail.
Núi lở gây vỡ đập thủy điện ở Trung Quốc. Ảnh: Mail.
Lên top