Lạnh người ảnh nữ chiến binh IS bế con đi đánh bom liều chết ở Mosul

Kẻ đánh bom liều chết bế theo một đứa bé đi theo khi kích nổ bom. Ảnh: Al-Mawsleya.
Kẻ đánh bom liều chết bế theo một đứa bé đi theo khi kích nổ bom. Ảnh: Al-Mawsleya.