Lãnh đạo Triều Tiên ngỏ ý nhượng bộ lớn trong giải trừ cơ sở hạt nhân chính

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.
Lên top