Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo Samsung lại bị triệu tập thẩm vấn về nghi ngờ tham nhũng