Lãnh đạo hàng đầu Đảng Cộng hòa chúc mừng ông Biden đắc cử

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Lên top