Lãnh đạo đối lập Venezuela bị tước quyền miễn trừ, đối mặt truy tố

Lãnh đạo đối lập Juan Guaido trong cuộc mít tinh tại Caracas, ngày 28.3.2019. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo đối lập Juan Guaido trong cuộc mít tinh tại Caracas, ngày 28.3.2019. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo đối lập Juan Guaido trong cuộc mít tinh tại Caracas, ngày 28.3.2019. Ảnh: Reuters
Lên top