Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo Crưm nói ông Putin nên là Tổng thống Nga trọn đời