Lãnh đạo Cộng hòa nêu điều kiện ủng hộ đề cử nội các của ông Biden

Tổng thống đắc cử Joe Biden và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden và lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell. Ảnh: AFP
Lên top