Lãnh đạo an ninh hàng đầu Điện Capitol xin lỗi vì bạo loạn ngày 6.1

Vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP
Vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP
Vụ hỗn loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6.1. Ảnh: AFP
Lên top