Lắng nghe kiệt tác âm nhạc du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Bản nhạc "Ánh trăng" đã được du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Bản nhạc "Ánh trăng" đã được du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Bản nhạc "Ánh trăng" đã được du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Lên top