Lần thứ hai Việt Nam tổ chức Lễ tưởng niệm "Trung đoàn bất tử"

Những người tham gia Lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. Ảnh: Sputnik
Những người tham gia Lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. Ảnh: Sputnik
Những người tham gia Lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” tại Hà Nội. Ảnh: Sputnik

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top