Làn sóng COVID-19 mới ở Ấn Độ: Mạnh hơn, lây nhiễm cho nhiều người trẻ

Dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến rất phức tạp. Nguồn: AFP
Dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến rất phức tạp. Nguồn: AFP
Dịch COVID-19 tại Ấn Độ đang diễn biến rất phức tạp. Nguồn: AFP
Lên top