Lần ra nơi ở cổ nhất của con người từ khai quật công cụ đá 1,8 triệu năm

Một chiếc rìu ở Wonderwerk, Nam Phi. Hậu cảnh là cửa hang. Ảnh: Nhóm khảo cổ khai quật hang Wonderwerk.
Một chiếc rìu ở Wonderwerk, Nam Phi. Hậu cảnh là cửa hang. Ảnh: Nhóm khảo cổ khai quật hang Wonderwerk.
Một chiếc rìu ở Wonderwerk, Nam Phi. Hậu cảnh là cửa hang. Ảnh: Nhóm khảo cổ khai quật hang Wonderwerk.
Lên top