Lần đầu tìm thấy khoáng chất hiếm trong răng một loài nhuyễn thể

Chiton có màu nâu đỏ và hình dạng hơi giống một chiếc bánh mì. Ảnh: Đại học Northwestern
Chiton có màu nâu đỏ và hình dạng hơi giống một chiếc bánh mì. Ảnh: Đại học Northwestern
Chiton có màu nâu đỏ và hình dạng hơi giống một chiếc bánh mì. Ảnh: Đại học Northwestern
Lên top