Lần đầu tiên Trung Quốc không có người chết vì COVID-19 trong 1 ngày

Trung Quốc thông báo ngày đầu tiên không có người chết vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Trung Quốc thông báo ngày đầu tiên không có người chết vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Trung Quốc thông báo ngày đầu tiên không có người chết vì COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top