Lần đầu tiên trong 2 tháng, Vũ Hán không có ca mắc COVID-19 trong ngày

Nhân viên y tế khử trùng tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP/Getty.
Nhân viên y tế khử trùng tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP/Getty.
Nhân viên y tế khử trùng tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top