Lần đầu tiên tìm thấy nhựa bên trong cơ của rùa biển

Rùa biển đang ăn một chai nhựa có chất tẩy. Ảnh: AFP
Rùa biển đang ăn một chai nhựa có chất tẩy. Ảnh: AFP
Rùa biển đang ăn một chai nhựa có chất tẩy. Ảnh: AFP
Lên top