Lần đầu tiên Nhật Bản xuất kho dự trữ dầu để hạ nhiệt giá

Kho Kiire của nhà máy lọc dầu Eneos ở miền nam Nhật Bản được sử dụng làm kho dự trữ dầu. Ảnh: Eneos
Kho Kiire của nhà máy lọc dầu Eneos ở miền nam Nhật Bản được sử dụng làm kho dự trữ dầu. Ảnh: Eneos
Kho Kiire của nhà máy lọc dầu Eneos ở miền nam Nhật Bản được sử dụng làm kho dự trữ dầu. Ảnh: Eneos
Lên top