Lần đầu tiên khám phá đáy "giếng địa ngục" bí ẩn ở Yemen

Ảnh chụp ngày 15.9.2021 cho thấy các chuyên gia từ Nhóm Thám hiểm Hang động Oman đang chuẩn bị xuống giếng Barhout. Ảnh: AFP
Ảnh chụp ngày 15.9.2021 cho thấy các chuyên gia từ Nhóm Thám hiểm Hang động Oman đang chuẩn bị xuống giếng Barhout. Ảnh: AFP
Ảnh chụp ngày 15.9.2021 cho thấy các chuyên gia từ Nhóm Thám hiểm Hang động Oman đang chuẩn bị xuống giếng Barhout. Ảnh: AFP
Lên top